Útulek Čápka Kroměříž
Čápka
Logo

ČÁPKA

Městský útulek pro psy Kroměříž


NÁVŠTĚVNÍ DNY

pondělí 14,00 - 17,00 hodin
úterý 14,00 - 17,00 hodin
středa 14,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 14,00 - 17,00 hodin
pátek 14,00 - 17,00 hodin
sobota 14,00 - 17,00 hodin
neděle 14,00 - 16,00 hodin
svátky 14,00 - 16,00 hodin

Tel.: 573 333 553
E-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz
Adresa na poštu:   Správa majetku Města Kroměříže
útulek pro psy
Riegrovo nám. 149/33, 767 01 Kroměříž
Bankovní konto: 0200010019031691/0100
variabilní symbol: 61933

Městský útulek pro psy
Čápka Kroměříž

Útulek pro psy byl založen Městem Kroměříž v roce 1995. Najdete jej v bývalém hospodářském objektu živočišné výroby na ČÁPCE, na východním okraji Kroměříže, asi 400 m za Obchodní akademií. Kapacita útulku je 60 psů. Slouží hlavně městu Kroměříž ale také pro okolí (spádovou oblast). V minulých letech procházelo útulkem cca 300 psů ročně.